Skip to content
Alati za sajt
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color green color
You are here: Home arrow Programi arrow Distribucija štampe
Distribucija štampe Štampaj E-pošta

1. Tehnički opis ponudjenog softvera

Ponuđeni softver je urađen u case alatu PowerBuilder i koristi bazu podataka SyBase pod NT Win 2000/XP/2003 i Win 95/98/ME operativnim sistemima. Namenjen je radu u mrežnom i distribuiranom (povezivanje udaljenih objekata – client / server aplikacija) okruženju. Povezivanje udajenih objekata kao distribuiranog okruženja je moguće izvršiti standardnim telefonskim linijama, iznajmljenim telefonskim linijama ili putem internet servera. Ponuđeni softver omogućava povezivanje sa svim bazama podataka koje koriste ODBC drajvere u okviru operativnog sistema (ORACLE, INFORMIX, DBASE, PARADOX...). Ovako široko postavljena osnova za programski paket omogućava dalje razvijanje i nadogradnju paketa u skladu sa potrebama i zahtevima korisnika tokom životnog veka paketa, kao i povezivanje sa drugim informacionim sistemima.

Programski paket za Poslovne jedinice je usaglašen sa JRS (Jugoslovenski Računovodstveni Standard), i u potpunosti prilagođen uvođenju standarda serije ISO 9000 u preduzeća koja žele da ga koriste.

Prograski paket je takođe usaglašen sa primenom u Intranet i Internet okruženju.

Korisnički interfejs (manipulacija sa podacima) je urađena tako da maksimalno olakšava unos podataka i svi potrebni podaci se unose samo jedanput. Nasleđivanjem podataka i dokumenata odvijaju se poslovne aktivnosti na način koji je najlakši i najefikasniji za korisnika (npr. Kreiranjem otpremnice u centralnom magacinu generiše se automatski i prijemnica u magacinu poslovnice, kreiranjem otpremnice u magacinu poslovnice automatski se generiše i kalkulacija maloprodaje a takođe i odgovarajuća stavka u trgovačkoj knjizi.)

Programi sadrže i sve izveštaje preko kojih se prati odvijanje poslovnih aktivnosti. Ovakav pristup rešavanju aplikativnog softvera omogućava da se izveštaji o celokupnom poslovanju (poslovnice, centrala) dobijaju odmah po unosu podataka o nastalim poslovnim promenama.

 2. Programski paket za Poslovne jedinice

 1.1 Robno sa magacinskim poslovanjem

Robno poslovanje sadrži sve elemente koji su potrebni za poslovanje sa robom, kao što su prijemnice, otpremnice, porvaćaj dobavljaču, povraćaj od kupca, nivelacije, kepu, kartice robe, lager liste itd... .

1.2 Štampa

Tiraži po kioscima i područnim mestima, raspodela tiraža po kioscima i područnim mestima, korekcija raspodele tiraža, obračun štampe po kioscima i područnim mestima, praćenje remitende po kioscima itd...

1.3 Maloprodaja

Maloprodaja sadrži sve elemente koji su potrebni za poslovanje maloprodajnih objekata, kao što su kalkulacije, trgovačka knjiga, nivelacije, popisne liste, kpp, itd... .

1.4 Komunikacioni modul sa modulom za praćenje

Omogućava povezivanje udaljenih objekata (poslovnice, područana mesta, idvojeni magacini itd) u kojima postoji standardna telefonska linija u jedinstvenu celinu. Računari komuniciraju automatski i prenose sve podatke koji su potrebni za objedinjeno poslovanje korisnika. Korisnik može sam da kreira način prenosa i vrstu podataka za podatke koji nisu obuhvaćeni automatskim prenosom podataka. Velika efikasnost i fleksibilnost ovog modula omogućena je primenom najsavremenije troslojne arhitekture sistema koja daje najbolje rezultate u distribiranom okruženju.

1.5 Obuka je u Beogradu u grupama od najmanje četiri korisnika.

3. Cene softvera i usluga

Programski paket za Poslovne jedinice

  1.1  Robno sa magacinskim poslovanjem Call
  1.2  Štampa Call
  1.3  Maloprodaja Call
  1.4  Komunikacioni modul sa modulom za praćenje Call
  1.5  Vezni modul po poslovnici Call
  1.6  Robno sa magacinskim poslovanjem  po poslovnici Call
  1.7  Štampa po poslovnici Call
  1.8  Maloprodaja po poslovnici Call

4. Garantni rok

U garantnom roku od tri meseca se softver prilagođava specifičninim zahtevima korisnika.

5. Rok izrade i uslovi plaćanja

Rok izrade 30 dana od dana uplate avansa.

Uslovi plaćanja:

Stavke 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 se plaćaju jednokratno  i to 50% avans, a 50% po završetku izrade programa. Stavke 1.5, 1.6, 1.7, 1.8 se plaćaju po poslovnici prilikom instalacije programa u Begradu za pojedinačnu poslovnicu.

Cene su bez poreza uz odgovarajuću izjavu kupca.

 
< Prethodno