Skip to content
Alati za sajt
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color green color
You are here: Home arrow Programi arrow Opšte knjigovodstvo
Opšte knjigovodstvo Štampaj E-pošta

Platni promet

Dnevna ažurnost u praćenju prometa i postojanje podataka o kretanju sredstava kao i iz tih poslovnih aktivnosti proistekle dokumentacije postavlja osnovu za visok procenat tačnosti podataka i kompletnosti prateće dokumentacije. Poštujući važno pravilo da se podaci unose u sistem na  mestu nastanka otvara se mogućnost da se svaki podatak unosi samo jednom a da se dalje kroz aplikaciju koristi samo generisanjem potrebnih dokumenata.

Osnovna namena programa platni promet je da "vuče" dnevnu ažurnost unošenjem podataka sa izvoda. Ujedno se i obrazuju podaci koji se dalje koriste u svim delovima paketa.

Finansijsko knjigovodstvo

Program omogućava korisniku knjiženje i pregled naloga, kao i automatsko kreiranje naloga za knjiženje na osnovu drugih dokumenata. Prilikom unosa naloga za knjiženje postoji mogućnost otvaranja svih nedostajućih šifara kao i zatvaranje stavki. Program se isporučuje sa sintetičkim kontnim planom, omogućava hijerarhijsku podelu po organizacionim jedinicama, kreiranje poreskog tarifnog sistema, grupa naloga za knjiženje, kao i hijerarhijsku podelu analitika. Pored standardnih pregleda naloga, kartica, analitika itd., prisutan je i veliki broj sintetičko-menadžerskih izveštaja koji omogućavaju potpuno iskorišćenje fleksibilnosti sistema  i rada sa hijerarhijski struktuiranim podacima.

Materijalno i Robno knjigovodstvo

Program omogućava potpuno robno i materijalno knjigovodstvo, sa svom pratećom dokumentacijom. Takođe postoji mogućnost praćenja maloprodaje i konsignacije. Program obuhvata i komercijalne poslove nabavke i prodaje. Praćenje internog kretanja robe u složenim celinama sa magacinskim poslovanjem. Program je u potpunosti integrisan u finansijsko knjigovodstvo i upravljanje proizvodnjom.

Program se isporučuje kao celina ili dva odvojena programa.

Kadrovska evidencija

Program omogućava praćenje zakonom propisanih podataka o zaposlenima kao i njihovo kretanje u službi po sistematizaciji, osposobljenosti i specijalnostima. Sva potrebna dokumenta i rešenja se generišu automatski. Program daje potrebne podatke za sve druge programe. Omogućeno je automatsko praćenje svih promena o zaposlenima.

Posebno se definišu i prate specijalnosti kojima se osvaja ili obezbeđuje kompetitivna prednost. Svaka specijalnost ima definisanu vrednost u okviru poslovne strategije. U odnosu na tu vrednost vrše se prekvalifikacije i doškolovavanje.

Obračun plaćanja zaposlenima

Na osnovu podataka iz Kadrovske evidencije normativnih dokumenata i dnevnih podataka koji ulaze u obračun plaćanja zaposlenima, vrši se obračun bruto iznosa naknade zaposlenima za obračunski period. Svi potrebni dokumenti i rešenja, po zaposlenom ili zbirno, generišu se automatski.

Program posebno prati obaveze zaposlenih prema  trećim licima.

Način obračuna se unosi kao poseban tekst fajl, (meta Basic) tako da sve izmene načina obračuna naknade unosi sam korisnik.

Blagajna

Program omogućava vođenje neograničenog broja blagajni u više valuta sa mogućnošću automatskog knjiženja u finansijskom knjigovodstvu. Takođe postoji mogućnost praćenja naplate odloženog plaćanja u maloprodajama (gotovinski krediti).

Osnovna sredstva

Program omogućava praćenje zakonom propisanih podataka o osnovnim sredstvima. Automatski radi amortizaciju i revalorizaciju koja se automatski prenosi u glavni knjigu. 

Nabavka-prodaja

Radi u automatskom i poluautomatskom režimu. Automatski režim omogućava da se iz programa planiranje dobiju svi podaci o planiranim prodajama i nabavkama materijala koji je potreban da bi se prodaja obavila u planiranom roku.

Omogućen je izbor dobavljača prema Kvalitetu Ceni ili Brzini isporuke. Program vodi evidenciju o poručenoj robi i njenom kretanju do smeštaja u magacin ili proizvodnju.

Gotovu robu prati do odredišnog mesta za otpremu.

Program omogućava izradu i štampanje svih potrebnih dokumenta. Takođe je omogućeno nasleđivanje dokumenata tako da se iz polaznog dokumenta automatski dobijaju drugi potrebni dokumenti.

Posebno naglašavamo opciju ugovorenih tj. blanko porudžbenica kojom se drastično smanjuje vreme i troškovi jer kupci direktno u naš Informacioni sistem unose svoje porudžbine. Isporuka je tako konstantno omogućena u ugovorenom vremenu, kvalitetu i drugim uslovima iz ugovora...

 
< Prethodno   Sledeće >