Skip to content
Alati za sajt
Narrow screen resolution Wide screen resolution Auto adjust screen size Increase font size Decrease font size Default font size default color blue color green color
You are here: Home arrow Programi arrow Programski paket KUP-M alat za upravljanje poslovanjem
Programski paket KUP-M alat za upravljanje poslovanjem Štampaj E-pošta

U današnjem furioznom i kompetitivnom poslovnom svetu, menadžment ima nasušnu potrebu da  posao vodi iznad pukog opstanka.  Menadžeri moraju da usvoje saznanje da je vođstvo na tržištu njihov cilj. Da bi to postigli moraju da obezbede stručnu pomoć ma gde je našli. Najvažnija a ujedno i najosetljivija faza na tom putu je poslovna automatizacija koja može da odgovori na furiozne i kompetitivne zahteve tržišta. Automatizacija poslovanja jednog poslovnog sistema treba da obuhvata najsavremenije metode menadžmenta da je pouzdana i prijateljski orijentisan prema korisniku, ali mora da zadovolji mogućnost rasta sa korisnikom i da pri tome zadrži prvobitnu robusnost. Mi razumemo da u uslovima rasta poslovanje nadraste modularna rešenja. Zato su Vam potrebna rešenja koja evoluiraju sa vašim rastom, bez potrebe investiranja u novi softver.

Ukratko rečeno potreban vam je odan prijatelj sa velikim stručnim znanjem koji zna podatke o vašem poslovanju i uvek je voljan da priskoči u pomoć. Odan prijatelj, veran pomoćnik  sa kojim ćete podeliti odgovornost odlučivanja u složenim poslovnim situacijama, koji će uvek odgovoriti na vaš zahtev je  KUP-M. KUP-M pruža osećanje zadovoljstva jer vladate situacijom, kontrolisanjem poslovnog stanja kroz lični rad i  angažovanje.

Tehnološka osnova programskog paketa KUP-M

KUP-M softver je urađen u case alatu PowerBuilder i koristi bazu podataka SyBase pod  Win ili Linux operativnim sistemima. Baziran je na ERP metodi, a namenjen je radu u mrežnom i distribuiranom okruženju. KUP-M softver je urađen kao client / server (troslojna) aplikacija. Povezivanje udaljenih objekata kao distribuiranog okruženja je moguće izvršiti standardnim telefonskim linijama, iznajmljenim telefonskim linijama ili putem internet servera. KUP-M softver omogućava povezivanje sa svim bazama podataka (ORACLE, INFORMIX, DBASE, PARADOX...) koje koriste ODBC komunikaciju u okviru operativnog sistema. Komunikacija sa drugim okruženjima urađena je preko XML standarda. Ovako široko postavljena osnova za programski paket omogućava dalje razvijanje i nadogradnju paketa u skladu sa potrebama i zahtevima korisnika tokom životnog veka paketa, kao i povezivanje sa drugim informacionim sistemima.

Programski paket je usaglašen sa JRS (Jugoslovenski Računovodstveni Standard), i u potpunosti prilagođen uvođenju standarda serije ISO 9000 u preduzeća koja žele da ga koriste.

Programski paket je takođe usaglašen sa primenom u Intranet i Internet okruženju.

Korisnički interfejs (manipulacija sa podacima) je urađena tako da maksimalno olakšava unos podataka i svi potrebni podaci se unose samo jedanput na mestu nastanka. Nasleđivanjem podataka i dokumenata odvijaju se poslovne aktivnosti na način koji je najlakši i najefikasniji za korisnika (npr. Kreiranjem otpremnice u centralnom magacinu generiše se automatski i prijemnica u magacinu poslovnice, kreiranjem otpremnice u magacinu poslovnice automatski se generiše i kalkulacija maloprodaje a takođe i odgovarajuća stavka u trgovačkoj knjizi.)

Programi sadrže i sve izveštaje preko kojih se prati odvijanje poslovnih aktivnosti. Ovakav pristup rešavanju aplikativnog softvera omogućava da se izveštaji o celokupnom poslovanju (delovi, centrala) dobijaju odmah po unosu podataka o nastalim poslovnim promenama.

Posebna pogodnost organizacije paketa je njegova prilagodljivost zahtevima koji se postavljaju od strane korisnika u smislu nastavljanja rada bez većih promena, bezbolno uvođenje poboljšanja u poslovnom, organizacionom, stručnom i menadžerskom delu poslovanja.

Važna karakteristika paketa je da u svim slučajevima kada je to moguće (u zavisnosti od obima aplikacije) podatke obrađuje do nivoa potrebnih za upravljanje tj generiše informacije.

Paket ima četiri osnovne grupe programa:

- Opšte knjigovodstvo,

- Upravljanje proizvodnjom,

- Upravljanje poslovanjem,

- Povezivanje i komunikacija odvojenih sistema.

Zbog preglednosti programi su izloženi u najrazuđenijoj formi. Za korisnike čija organizacija zahteva manju razuđenost, programi se sažimaju prema potrebama firme.

 
< Prethodno   Sledeće >