Oblast organizacije i upravljanja poslovanjem
    
Specijalno:
Usluge konsalting u oblasti organizacije i upravljanja poslovanjem. Uspeh u ovoj oblasti zasnovan je na sopstvenoj metodu upravljanja od tačke do tačke i softverima koji podržavaju upravljanje i odlučivanje.