Održavanje hardvera
Za besprekorno funkcionisanje računara neophodno  je povremeno servisiranje računarskih komponenti. Nagomilana prašina može da izazove niz kvarova na računaru poput kvara grafičke karte, procesora, napajanja itd. Ventilatori koji su zaduženi za hlađenje komponenti imaju svoj radni vek, pa ih posle određenog vremena treba zameniti novim. Čišćenje i zamena optičkih uređaja (CD, DVD) takođe spada u poslove održavanja hardvera. Preporuka: Ugovor sa našom firmom o povremenom održavanju kompjuterske opreme je veoma dobar izbor