Održavanje operativnog sistema
Operativni sistem je najosetljivija karika u računarskom sistemu. Veoma je podložan oštećenjima koja su najčešće uzrokovana nestručnim rukovanjem. Kvar na hardveru može imati za posledicu oštećenje operativnog sistema, pa nakon zamene neispravnog dela treba osposobiti softver i povratiti važne podatke. Izuzetno je važno sistem osvežavati najnovijim sigurnosnim paketima i takozvanim “zakrpama” (patch). Sigurnosni paketi sadrže popravljene verzije sistemskih fajlova, i zatvaraju virusima i hakerima pristup vašem  računaru.