Zaštita od virusa
Svaki računar povezan na internet je potencijalna meta za hakere i viruse. Ne postoji 100% sigurna zaštita od virusa, ali postoje načini da se mogućnost zaraze virusom svede na minimum. Postoji nekoliko stepena zaštite:

     - Redovan "update" sistema sigurnosnim zakrpama
     - Instaliranje Firewall programa na računar
     - Opremanja antivirusnim softverom ( Kaspersky )
     - Edukacija korisnika računara