Backup podataka

Najsigurniji način da se sačuvaju svi bitni podaci iz računara ili računarskih sistema je "BACKUP". Postoji više tehnika backup-ovanja, od najprostijeg narezivanja na cd i dvd medije pa do automatskog backup-a na namenske "file" servere. Važnost odlaganja podataka na sigurno mesto postaje očigledna tek gubitkom važnih podataka, pa zato savetujemo da nam se obratite na vreme.