Projektovanje i instalacija računarskih mreža
Projektovanje mreža je veoma opsežan i ozbiljan posao, koji zahteva pre svega dobro planiranje uzevši u obzir sve zahteve korisnika. Pre nego sto pristupimo izvodjenju radovana postavljanju kablova i ostale opreme, neophodno je do detalja razraditi projekat mreže. Jedan takav projekat sadrži procenu utroška materijala, rokova za izvodjenja radova, trase kojima ce se kablirati prostor, pozicije računara i servera i naravno troškove radova. Naša firma radi projektovanje, kao i samo izvodjenje radova na terenu. Radimo sa najkvalitetnijim materijalima, počevsi od kablova, kanalica,konektora, pa do "hub-ova" i "router-a" najboljih svetskih proizvodjača. Po potrebi postavljamo i  wireless opremu.